top of page

Fizibilite & Finansal Modelleme

Hizmet İçeriği

  • Yeni yatırım, genişleme, modernizasyon dahil olmak üzere proje planını yönlendirecek finansal, operasyonel, sektörel, makro varsayımların oluşturulması

  • Projenin yaratacağı gelir, maliyet yapısı, vergilendirme hakkında finansal modelleme

  • Proje için gelir tablosu, bilanço ve nakit akımı tablo çıktılarının oluşturulması

  • Pozitif, negatif ve baz senaryo çalışmaları

  • Fizibilite hizmeti için talep edilen verilerin paylaşımından 3 hafta sonra Fizibilite raporu müşteri ile paylaşılır ve müşteri sunumu organize edilir.

  • ü Fizibilite hizmetinden faydalanan müşteriler projelerini hayata geçirmeleri durumunda Aylık Finansal Performans & Takip Yönetim hizmetinden indirim ile faydalanabilirler.

Proje Süresi:

 

   

     3 hafta

Proje Çıktıları

-Finansal model (excel)

-Fizibilite raporu

bottom of page