top of page

Şirket Birleşmeleri & Devralmaları

Alıcı Taraf Danışmanlığı

 • İşveren ile birlikte oluşturulan satın alma kriterlerine uygun adayların tespit edilmesi

 • İşveren’in uygun bulduğu adaylar ile toplantıların organize edilmesi, Hedef ile İşveren arasında bilgi akışının sağlanması

 • Satın alma görüşmelerinin devamı yönünde Hedef ile ilgili olarak detaylı soru listeleri ile bilgi talebi, bu verilerin raporlanması ve müzakerelere baz teşkil edecek şekilde değerleme çalışmasının yapılması

 • Mali, hukuk ve teknik ayrıntılı tetkik (due diligence) yapacak diğer danışmanların çalışmalarının koordine edilmesi

 • Hedef ile İşveren arasında Satın alma yapısı oluşturulmasında ve Proje’nin sonuçlandırılmasında, İşveren’in hukuk ve mali müşavirleri ile birlikte, İşveren’e destek hizmeti

Satıcı Taraf Danışmanlığı

 • Firma ile bir araya gelerek, sektör bilgileri, yönetim, personel, ürün ve servis grupları, müşteriler, pazarlama ve finansal veriler gibi konularda detaylı bilgiler içeren tanıtım dokümanlarının (IM, Teaser) hazırlanması

 • Firmanın Satış’a konu olacak değer aralığını tespit etmek için şirket değerleme çalışması

 • Yatırımcı listelerinin hazırlanması ve firma onayı ile stratejik ve finansal yatırımcılar ile isim vermeksizin ön bilgilerin, ilginin devamı halinde gizlilik kapsamında detaylı bilgi paylaşımı

 • Yatırımcı Adayları ile görüşmelerin organize edilmesi, yapılacak toplantılara İşveren ile birlikte katılarak tanıtım ve müzakerelerde bulunulması

 • Yatırımcıların Firma’yı daha iyi tanımak amacıyla yapacağı ayrıntılı inceleme çalışması (“Detaylı İnceleme” ya da “Due Diligence”) aşamasında İşveren’in diğer kaynakları ve danışmanları ile birlikte sürecin yönetilmesi

 • İşveren ile Yatırımcı(lar) arasında düzenlenecek Sözleşmelerin müzakere edilmesinde destek hizmeti

Proje Süresi:

 

   

     2 hafta

Proje Çıktıları

-Finansal check-up sunumu

-Öneri planı

bottom of page