top of page

Şirket Değerleme

Hizmet İçeriği

  • Şirketin mevcut finansal tablolarının incelenmesi

  • Finansal tablolar üzerinden aktarma-arındırma işlemi

  • Şirketin segment, ürün bazında karlılık analizinin yapılması,

  • İşletme sermayesi, finansman yapısı içerecek şekilde finansal analiz çalışması

  • Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün temel dinamiklerinin belirlenmesi

  • Rakip firma analizi

  • İş planını yönlendirecek finansal, operasyonel, sektörel, makro varsayımların oluşturulması

  • Projenin yaratacağı gelir, maliyet yapısı, vergilendirme hakkında finansal modelleme

  • Proje için gelir tablosu, bilanço ve nakit akımı çıktılarının oluşturulması

  • Pozitif, negatif ve baz senaryo çalışmaları

Proje Süresi:

 

   

     3 hafta

Proje Çıktıları

-Finansal model (excel)

-Değerleme raporu

bottom of page